Uvjeti i odredbe

Zlatni centar
Roman Goldberg

Hornička 1743 Roudnice nad Labem 41301

ID tvrtke: 01232924


 


UVODNE ODREDBE

1.1.Ovi uvjeti i odredbe (u daljnjem tekstu "uvjeti i odredbe") internetske trgovine Gold-centrum.cz uređuju međusobna prava i obveze stranaka nastale u vezi sa ili na temelju ugovora o kupnji (u daljnjem tekstu: ugovor o kupnji ") zaključen između prodavatelja, a to je Gold-centrum (u daljnjem tekstu" prodavatelj "), i druge fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu" kupac ") putem internetske trgovine prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na internetskoj adresi Gold-centrum.cz, putem web sučelja (u daljnjem tekstu "web sučelje trgovine"). Ovi uvjeti i odredbe također reguliraju prava i obveze strana u korištenju web mjesta prodavatelja smještenog na Gold-centrum.cz (u daljnjem tekstu "web mjesto") i drugim povezanim pravnim odnosima.

 
1.2.Zbog važeće pravne regulacije razlikuje se ako je kupac potrošač (tj bilo koja osoba koja izvan opsega svoje poslovne djelatnosti ili izvan opsega neovisnog obavljanja svoje profesije sklopi ugovor s poduzetnikom ili se na drugi način bavi njime) ili poduzetnik (tj. nije potrošač i samostalno obavlja dohodovnu djelatnost za svoj račun i odgovornost na trgovinu ili na sličan način s namjerom da to čini sustavno radi dobiti, a također i bilo koja druga osoba koja sklapa ugovore povezane s vlastitim poslovanjem, proizvodnjom ili slično aktivnosti u samostalnom obavljanju svoje profesije ili osobe koja djeluje u ime ili u ime poduzetnika).
 
1.3.Odredbe koje odstupaju od uvjeta poslovanja mogu se ugovoriti u kupoprodajnom ugovoru.Odstupajuće odredbe u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost nad odredbama uvjeta i odredbi.
 
1.4.Odredbe uvjeta poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i uvjeti poslovanja sastavljeni su na češkom jeziku. Kupoprodajni ugovor može se sklopiti na češkom jeziku.
 
1.5.Tekst odredbi i uvjeta prodavatelj može promijeniti ili dopuniti. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja valjanosti prethodne verzije uvjeta.
 
1.6.Svi ugovorni odnosi zaključuju se u skladu sa zakonom Češke Republike. Ako je ugovorna stranka potrošač, odnosi koji nisu regulirani uvjetima poslovanja uređeni su Zakonom br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik i Zakon br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača. Ako je ugovorna stranka poduzetnik, odnosi koji nisu regulirani uvjetima poslovanja uređeni su Zakonom br. 89/2012 Coll., Građanskim zakonikom.


KORISNIČKI RAČUN

1.7.Na temelju registracije kupca izvršene na web mjestu, kupac može pristupiti
u vaše korisničko sučelje. Iz svog korisničkog sučelja kupac može naručiti robu (u daljnjem tekstu "korisnički račun"). Ako web sučelje trgovine to dopušta, kupac također može naručiti robu bez registracije izravno s web sučelja trgovine.
 
1.8.Pri registraciji na web mjestu i prilikom naručivanja robe kupac je dužan ispravno navesti
i istinito sve podatke. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje kupac daje na korisničkom računu i prilikom naručivanja robe prodavatelj smatra ispravnima.
 
1.9.Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup njegovom korisničkom računu i priznaje da prodavač nije odgovoran za kršenje ove obveze od strane kupca.
 
1.10.Kupac nema pravo dopustiti upotrebu korisničkog računa trećim stranama.
 
1.11.Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako kupac ne koristi svoj korisnički račun dulje od 2 godine ili ako kupac krši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući uvjete poslovanja).
 
1.12.Kupac prihvaća da korisnički račun možda neće biti dostupan non-stop, posebno s obzirom na potrebno održavanje hardverske i softverske opreme prodavatelja, ili. potrebno održavanje hardvera i softvera treće strane.


ZAKLJUČENJE UGOVORA O KUPOVINI

1.13.Web sučelje trgovine sadrži popis robe koju prodavatelj nudi na prodaju,
uključujući cijene pojedine ponuđene robe. Navedene su cijene ponuđene robe, uključujući porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade. Ponuda za prodaju robe i cijene te robe vrijede sve dok su prikazane u web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da zaključi ugovor o kupnji pod pojedinačno dogovorenim uvjetima. Sve ponude za prodaju robe smještene u web sučelje trgovine informativne su prirode i prodavatelj nije obvezan sklopiti ugovor o kupnji u vezi s tom robom. Odredbe § 1732 par. 2 Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, neće se primjenjivati.
 
1.14.Web sučelje trgovine također sadrži informacije o troškovima pakiranja
i dostava robe. Podaci o troškovima povezanim s pakiranjem i isporukom robe navedeni u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje na teritoriju Republike Češke i Slovačke.
 
1.15.Da bi naručio robu, kupac ispunjava obrazac za narudžbu na web sučelju trgovine. Obrazac za narudžbu sadrži uglavnom podatke o naručenoj robi (kupac naručenu robu "ubacuje" u elektroničku košaricu web sučelja trgovine), načinu plaćanja kupoprodajne cijene robe, informacijama o traženom načinu dostave naručene robe i informacija
o troškovima povezanim s isporukom robe (u daljnjem tekstu zajednički nazvana "narudžba").
 
1.16.Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupac smije provjeriti i promijeniti podatke koje je kupac unijeo u narudžbu, čak i s obzirom na sposobnost kupca da otkrije i ispravi pogreške učinjene prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac narudžbu šalje prodavaču klikom na gumb "Potvrdi narudžbu". Podatke navedene u narudžbi uzima u obzir prodavatelj
za ispravno. Odmah nakon primitka narudžbe, prodavatelj će potvrditi ovaj račun kupcu automatski generiranom informativnom e-poštom putem e-pošte,
na e-adresu kupca navedenu u korisničkom sučelju ili u narudžbi (u daljnjem tekstu "e-adresa kupca").
 
1.17.Ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, nabavna cijena, procijenjeni troškovi dostave), prodavatelj uvijek ima pravo tražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe, pismenim putem ili telefonom.
 
1.18.Ako je kupac potrošač, prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora je stavljanje ponuđene robe na web mjesto. Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca-potrošača uspostavlja se slanjem narudžbe kupcu (tj prihvaćanje ponude) i isporuka prihvaćanja narudžbe prodavaču. Prodavatelj će kupcu potvrditi prihvaćanje automatski generiranom informativnom e-poštom, na e-adresu kupca. 
 
1.19.Narudžba od kupca potrošaču koja sadrži rezervacije, ograničenja ili druge promjene ponude smatra se novom ponudom. U takvom slučaju ugovor o kupnji zaključuje se samo izričitim prihvaćanjem ponude od strane prodavatelja koja će biti poslana na elektroničku adresu kupca ili usmenom komunikacijom na telefonski broj kupca naveden u narudžbi i naknadnim slanjem narudžbe robe na adresu kupca navedenu u narudžbi.
 
1.20.U slučaju nemogućnosti izvršenja narudžbe od strane prodavatelja, prodavač će poslati kupcu - potrošaču izmijenjenu ponudu s naznakom varijanti zamjenskog ispunjenja - narudžbe i zatražit će mišljenje kupca - potrošača. Izmijenjena ponuda smatra se novom ponudom i u takvom slučaju ugovor o kupnji sklapa se tek nakon što kupac - potrošač prihvati ponudu koja će biti poslana na elektroničku adresu prodavatelja.
 
1.21. Ako kupac nije potrošač već poduzetnik, redoslijed robe koji kupac smatra prijedlogom za zaključivanje kupoprodajnog ugovora (ponude), a sam ugovor o kupnji zaključuje se tek kad kupac dobije prodavačev obvezujući pristanak na kupčevu prijedlog, na elektroničku adresu, poštu kupca, ili usmenom komunikacijom na telefonski broj kupca naveden u narudžbi i naknadno slanje naručene robe na adresu kupca navedenu u narudžbi.
 
1.22.U trenutku zaključenja kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavatelja, ugovorne strane su takvim ugovorom vezane i stječu međusobna prava i obveze prema zakonu, kupoprodajnom ugovoru
i ovi uvjeti i odredbe.
 
1.23.Kupac priznaje da prodavatelj posebno nije obvezan sklopiti ugovor o kupnji
s osobama koje su prethodno bitno prekršile ugovor o kupnji (uključujući uvjete i odredbe).
 
1.24.Kupac pristaje na upotrebu sredstava komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Komunikacija između kupca i prodavatelja nakon što kupac izvrši narudžbu odvijat će se telefonom ili putem e-pošte. Troškove koje kupac ima zbog upotrebe sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa zaključenjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi kupac sam.
 
1.25.Ako se poklon daje kupcu zajedno s robom, između prodavatelja postoji ugovor o poklonu
a zaključio ga je kupac uz uvjet odvezivanja da ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor za takav poklon gubi učinak i kupac je dužan vratiti poklon prodavaču zajedno s robom. Potrošačka prava ne mogu se ostvariti u vezi s poklonima koji se kupcu daju besplatno.
 
1.26.Prodavatelj zadržava pravo otkaza narudžbe za robu označenu kao " rasprodana " ako se roba više ne može isporučiti ili zamijeniti drugom sličnom robom ili ako se cijena robe znatno promijenila, a kupac to ne prihvaća prije kupoprodajni ugovor. Prodavač odmah obavještava kupca i ako je dio ili cijela nabavne cijene robe već plaćena, novac će se vratiti na račun kupca.
 
1.27.Sklapanjem kupoprodajnog ugovora kupac potvrđuje da je pročitao ove uvjete koji sadrže i postupak reklamacije te da se s njima bezuvjetno slaže. Kupac je dovoljno upućen u ove uvjete prije slanja narudžbe te ima priliku i vrijeme da se s njima upozna. Ovi uvjeti poslovanja sastavni su dio sklopljenog kupoprodajnog ugovora i neograničeno im je dostupan na web mjestu prodavatelja.


CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA


1.28
. Cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema kupoprodajnom ugovoru, kupac može prodavatelju platiti na sljedeće načine:

- u gotovini kod prodavatelja, tj na adresi Hornická 1743 Roudnice nad Labem, nakon osobnog preuzimanja robe;

- bezgotovinski prijenos na račun prodavatelja br., koji se vodi u AirBank-u. (u daljnjem tekstu "Račun prodavatelja"). Ako je roba dostupna na skladištu, kupcu će se poslati avansna faktura na e-adresu kupca. Naručena roba bit će poslana nakon uplate na gornji bankovni račun;

- pouzećem pouzećem na mjestu koje je kupac odredio u narudžbi - pod uvjetom da je registracija kupca na web mjestu prodavatelja http: // www.Gold-centrum .cz i dostupnost robe na zalihi.
 
1.29.Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan prodavaču platiti i troškove povezane s pakiranjem i isporukom robe u ugovorenom iznosu. Ako nije izrijekom navedeno drugačije, nabavna cijena uključuje i troškove povezane s isporukom robe.
 
1.30.U slučaju pouzeća, kupnja se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupnja se plaća u roku od 14 kalendarskih dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 
1.31.U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti nabavnu cijenu robe zajedno s promjenjivim simbolom plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca da plati kupoprodajnu cijenu ispunjava se kada se odgovarajući iznos knjiži na račun prodavatelja.
 
1.32.Prodavatelj ima pravo, posebno u slučaju da kupac ne pruži dodatnu potvrdu narudžbe, vidi članak 1.17. ovi uvjeti i odredbe zahtijevaju plaćanje pune kupoprodajne cijene prije slanja robe kupcu. Odredbe članka 2119. zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, kako je izmijenjen i dopunjen, neće se primjenjivati.
 
1.33.Prodavatelj ima pravo, posebno u slučaju robe koja je modificirana prema željama kupca (materijal, boja) ili ako je nabavna cijena viša od 15.000, - zahtijevati plaćanje pologa za kupovnu cijenu u iznosu od 50% od kupoprodajne cijene . Kupac je uvijek obaviješten o ovoj činjenici prije stvarnog izvršenja narudžbe. Ako avansno plaćanje kupoprodajne cijene nije pravilno i na vrijeme plaćeno, prodavatelj zadržava pravo odustati od kupoprodajnog ugovora, kada će kupac biti obaviješten o toj činjenici slanjem povlačenja na e-adresu kupca.

1.34.Svi dodatni popusti (popust kupca) mogu se osigurati pojedinačno na temelju sporazuma između prodavatelja i kupca. U slučaju interesa kupca i prodavatelja za ponovljenu suradnju, mogu se postaviti individualni uvjeti poslovanja.

1.35.Prodavatelj preporučuje registraciju na web mjestu www.Gold-centrum.cz. Registracijom kupca na web mjestu, prodavatelj može osigurati popust za kupca - još jedan popust na odabranu ili svu robu, na temelju pojedinačnog dogovora između prodavatelja i kupca. Ovaj popust može se pružiti u svrhu ponovljene kupnje, kao i u slučaju veleprodajne suradnje. Dogovoreni popust za kupca prikazat će se samo ako se registrirani kupac prijavi pod svojim korisničkim računom. U tom će se slučaju cijena automatski preračunati, a nakon otvaranja detalja odabrane robe prikazat će se i njezin određeni iznos.
 
1.36.Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku odlučiti o visini danih popusta ili o njihovom otkazivanju.
 
1.37.Popust na cijenu robe koji prodavatelj pruža kupcu ne može se međusobno kombinirati.
 
1.38. Prodavatelj će izdati porezni dokument - račun kupcu koji se odnosi na plaćanja izvršena na temelju kupoprodajnog ugovora, a porezni dokument - račun u slučaju osobnog preuzimanja robe. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost.Poreznu ispravu - račun prodavatelj će izdati kupcu nakon plaćanja cijene robe i poslati u elektroničkom obliku na elektroničku adresu kupca.


PRAVO POTROŠAČA OTPUŠTANJE UGOVORA O KUPNJI

1.39.Ako je ugovor o kupnji zaključen putem komunikacije na daljinu (u internetskoj trgovini), kupac - potrošač u smislu odredbi § 1829. st. 1 Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, pravo na odustajanje od kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana primitka robe (ako je kupoprodajni ugovor nekoliko vrsta robe ili isporuka nekoliko dijelova, to razdoblje teče od datum primitka posljednje isporuke robe. Povlačenje ugovora o kupnji mora se poslati prodavaču u gore navedenom roku, bilo na adresu poslovnice ili na e-mail adresu prodavatelja. U idealnom slučaju, povlačeći se od kupoprodajnog ugovora u skladu s prethodnom rečenicom, kupac će pismeno navesti broj narudžbe, datum kupnje i broj računa za povrat kupnine. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora, kupac - potrošač može se koristiti uzorkom obrasca koji je ponudio prodavatelj, a koji čini dodatak ovim uvjetima. Kupcu će se odmah poslati potvrda o primitku odustajanja od kupoprodajnog ugovora. Povlačenjem ugovora o kupnji, ugovor o kupnji se otkazuje od početka.
 
1.40.Ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, poslat će ili predati prodavatelju, bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u 14 kalendarskih dana od datuma odustajanja od ugovora, robu primljenu od njega. Roba se mora vratiti prodavatelju neoštećena i nenastala i, ako je moguće, u originalnom pakiranju. Ako je roba u međuvremenu uništena ili potrošena, kupac mora osigurati novčanu naknadu zauzvrat za ono što se više ne može izdati. Ako je vraćena roba samo djelomično oštećena, prodavatelj može od kupca zahtijevati naknadu štete i poravnati svoj zahtjev s vraćenom kupnjom. U takvom slučaju prodavatelj je dužan dokazati štetu. Tada prodavatelj vraća potrošaču samo tako smanjenu otkupnu cijenu. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora u skladu s člankom 1.39. ovih uvjeta snosi troškove povezane s povratom robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti redovnom poštom.
 
1.41.Kupcu se preporučuje da vraćenu robu pošalje "registrirano" i osigurano, jer prodavatelj ne odgovara za gubitak tijekom transporta. Prodavatelj nije dužan prihvatiti oštećenu pošiljku.
 
1.42.U slučaju da kupac odustane od ugovora u skladu s prethodnim stavcima, prodavač će mu vratiti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od datuma odustajanja, sva sredstva, uključujući troškove isporuke robe primljene od njega prema ugovoru. trošak isporuke robe nastao kao rezultat načina isporuke koji je odabrao kupac, a koji se razlikuje od najjeftinijeg načina standardne isporuke koji nudi prodavač, na isti način na koji je prodavač primio od kupac, osim ako kupac nije drugačije odredio. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavač nije dužan vratiti kupcu primljena sredstva prije nego što kupac vrati robu ili dokaže da je robu poslao prodavaču.
 
1.43.Pravo odustajanja od ugovora ne proizlazi za kupca u skladu s odredbama članka 1837. Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, u slučaju ugovora:

- za pružanje usluga, ako su ispunjene uz njegov prethodni izričiti pristanak prije isteka razdoblja za odustajanje i prodavatelj je kupca obavijestio prije sklapanja ugovora da u takvom slučaju nema pravo odustati od ugovora,

- isporuka dobara ili usluga čija cijena ovisi o oscilacijama na financijskom tržištu neovisno o volji prodavatelja i koja se može dogoditi tijekom razdoblja povlačenja,

- isporuka robe koja je prilagođena željama potrošača ili za njegovu osobu (izrada po mjeri, izbor materijala i boja robe),

- popravak ili održavanje izvedeno na mjestu koje je kupac odredio na njegov zahtjev; međutim, ovo se ne odnosi u slučaju naknadnih popravaka koji nisu traženi ili isporuke rezervnih dijelova koji nisu traženi,

- prilikom isporuke robe u zatvorenom paketu koji je kupac izvadio iz paketa i iz higijenskih razloga ne može se vratiti,

- isporuka audio ili video zapisa ili računalnog programa ako je prekršio njihovo izvorno pakiranje,

- opskrba novinama, časopisima ili časopisima,

- smještaj, prijevoz, obroci ili korištenje slobodnog vremena, pod uvjetom da prodavatelj pruža takve usluge u određenom roku,

- o isporuci digitalnog sadržaja, ako nije isporučen na materijalnom mediju i isporučen je uz prethodni izričiti pristanak kupca prije isteka razdoblja povlačenja, a prodavatelj je kupca obavijestio prije sklapanja ugovora da u takvom slučaju nema pravo odustati od ugovora.
 
1.44.Pravo kupca da odustane od ugovora o kupnji odredbi § 1829. st. 1 Zakona br. 89/2012 Coll., Građanskog zakonika odnosi se samo na kupca - potrošača, ako kupac nije potrošač, to je poduzetnik (račun izdan na ID broj) nema pravo odustati. Zakon takvu mogućnost ne spominje kupcu - poduzetniku.


PRIJEVOZ I DOSTAVA ROBE

1.45.Način isporuke robe određuje prodavatelj, ako ugovorom o kupnji nije drugačije određeno.Ako se način prijevoza ugovara na temelju zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove povezane s tim načinom prijevoza.
 
1.46.Način prijevoza i rokovi isporuke navedeni su za pojedinu robu na web mjestu internetske trgovine. U slučaju neposrednog kašnjenja prodavatelja s isporukom robe u navedenom roku isporuke, prodavatelj zadržava pravo jednostrano produžiti rok isporuke za najviše ½ prethodno ugovorenog vremena isporuke, što će kupca obavijestiti na e-poštu kupca. adresu ili telefonom na telefonski broj kupca naveden u narudžbi. Ako prodavatelj isporuči robu kupcu u tako dodatno utvrđenom roku isporuke, ne kasni. Ako kupac zatraži isporuku robe određenog datuma, prodavač preporučuje da se taj zahtjev navede u narudžbi.
 
1.47.Ako je, prema kupoprodajnom ugovoru, prodavatelj dužan dostaviti robu na mjesto koje je kupac odredio
u narudžbi kupac je dužan preuzeti robu po isporuci. U slučaju da je iz razloga kupca potrebno isporučiti robu više puta ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe. troškovi povezani s drugim načinom isporuke.
 
1.48.Ako kupac ne preuzme naručenu robu nakon ponovljenih zahtjeva prodavatelja, bilo tijekom isporuke od strane prijevoznika ili osobno u prostorijama prodavatelja ili u dodatnom roku, prodavatelj ima pravo odustati od ugovora o kupnji i zahtijevati plaćanje troškovi povezani s isporukom robe., te dalje u slučaju robe koju proizvodi tzv. naručiti (na web stranici riječ je o robi za koju kupac pojedinačno bira materijal i boju) 50% nabavne cijene robe kao naknadu štete koja odgovara prodavačevim troškovima za preinaku robe prema željama kupca. Ako je napravljen predujam u kupovnoj cijeni,
prodavatelj ima pravo jednostrano položiti polog protiv dogovorene ugovorne kazne.
 
1.49.Po primitku robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost ambalaže robe i u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju utvrđivanja kršenja ambalaže koja ukazuje na neovlašten ulazak u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika. U slučaju oštećenja ambalaže pošiljke, kupac je dužan odmah kritizirati svoje rezervacije po primitku protiv prijevoznika, a zatim ih odmah primijeniti protiv prodavatelja, inače se neće uzeti u obzir. Potpisivanjem otpremnice kupac potvrđuje da ambalaža pošiljke koja sadrži robu nije oštećena. 
 
1.50.Kupac je također dužan pregledati i što je prije moguće nakon isporuke robe svojstva i količinu isporučene robe, bilo u prostorijama prodavatelja u slučaju osobnog prihvaćanja robe ili odmah nakon primitka robe od prijevoznika. U slučaju osobne dostave / prihvata robe u prostorijama prodavatelja, između kupca i prodavatelja sastavit će se izvještaj o pregledu robe koji će pokazati bilo kakve rezerve kupca za naručenu robu, ako se kupac ne žali o ovome u potpunosti odgovara narudžbi kupca i bez nedostataka.
 
1.51.Ostala prava i obveze strana u prijevozu robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih prodavatelj izda.


PRAVA IZ NEISPRAVNE PERFORMANSE

1.52.Prava i obveze ugovornih strana u pogledu odgovornosti prodavatelja za nedostatke regulirane su relevantnim općenito obvezujućim propisima, posebno odredbama § 1914. - 1925., § 2099. - 2117. i § 2161 - 2174. Zakona br. 89/2012 Coll ., Građanski zakonik, kako je izmijenjen i dopunjen.
 
1.53.Prodavač je odgovoran kupcu za činjenicu da je prodana stvar u skladu s kupoprodajnim ugovorom po primitku robe. Usklađenost s kupoprodajnim ugovorom znači da prodana stvar:

- ima svojstva dogovorena između strana, a u nedostatku takvog dogovora, onih koje je prodavač ili proizvođač kupac opisao ili očekivao s obzirom na prirodu robe i oglašavanje koje su izvršile,

- prikladan je za svrhu koju je prodavac naveo za njegovu upotrebu ili za koju se takva stvar obično koristi,

- odgovara kvaliteti ili dizajnu ugovorenog uzorka ili modela, ako je kvaliteta ili dizajn utvrđen na temelju ugovorenog uzorka ili modela,

- isporučuje se u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini,

- udovoljava zahtjevima zakonskih propisa.
 
1.54. U slučaju da artikl nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom po prihvaćanju od strane kupca (u daljnjem tekstu „sukob
s kupoprodajnim ugovorom ”), kupac ima pravo zahtijevati isporuku novog predmeta bez nedostataka, ako to nije nesrazmjerno zbog prirode nedostatka. Ako se nedostatak odnosi samo na dio predmeta, kupac može zatražiti samo zamjenu dijela; ako to nije moguće, može odustati od ugovora. Međutim, ako je nesrazmjeran zbog prirode kvara, posebno ako se kvar može ukloniti bez nepotrebnog odgađanja, kupac ima pravo na besplatno uklanjanje kvara. Kupac ima pravo isporučiti novi predmet ili zamijeniti dio predmeta čak i u slučaju otklonjivog nedostatka, ako predmet ne može pravilno koristiti zbog ponavljanja nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka . U tom slučaju kupac također ima pravo odustati od ugovora. Ako kupac ne odustane od ugovora ili ako ne iskoristi pravo isporuke novog predmeta bez nedostataka, zamjene njegovog dijela ili popravka predmeta, može zahtijevati razumni popust od kupoprodajne cijene. Kupac ima pravo na razumni popust čak i ako prodavatelj ne može isporučiti novi predmet bez nedostataka, zamijeniti njegov dio ili popraviti predmet, kao i ako prodavatelj ne dogovori pravni lijek u razumnom roku ili ako bi dogovaranje pravnog sredstva prouzročilo značajne poteškoće za kupca.
 
1.55.Kupac ne može zahtijevati pravo na neispravnu izvedbu ako je znao za sukob s kupoprodajnim ugovorom prije preuzimanja stvari ili je sam izazvao sukob s kupoprodajnim ugovorom.
 
1.56.Kupac ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavio na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri (24) kalendarska mjeseca od primitka . Odstupanje od kupoprodajnog ugovora, koje se očituje u roku od šest (6) kalendarskih mjeseci od datuma preuzimanja stvari, smatrat će se sukobom koji je već postojao u trenutku preuzimanja, osim ako nije u suprotnosti s prirodom stvari ili ako dokazao suprotno.
 
1.57.Članak 1.56. ovih uvjeta i odredbi neće se primjenjivati:

- za robu koja se prodaje po nižoj cijeni za nedostatak za koji je dogovorena niža cijena,

- istrošenost predmeta uzrokovana normalnom uporabom,

- u slučaju korištenog predmeta, za nedostatak koji odgovara stupnju upotrebe ili habanja koji je predmet imao kad ga je kupac preuzeo,

- ako to proizlazi iz prirode stvari.
 
1.58. Prava kupca koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke kupac ostvaruje na adresi prodavatelja: Hornická 1743 Roudnice nad Labem ili na elektroničkoj adresi prodavatelja Informace@gold-centrum.cz. Trenutkom potraživanja smatra se trenutak kada je prodavatelj od kupca primio potraživanu robu.
 

1.59. Svi sporovi između Prodavatelja i Kupca mogu se, između ostalog, riješiti izvan suda. U takvom slučaju, Kupac - Potrošač može kontaktirati subjekt izvansudskog rješavanja sporova, a to je, na primjer, Češka uprava za trgovinsku inspekciju sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, IČ: 00020869. Više informacija možete pronaći na web mjestu: http: // www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava -spotrebitelu / mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr / Prodavač preporučuje da prvo kontaktirate Prodavatelja kako biste razriješili situaciju prije nego što nastavite s vansudskim rješavanjem spora.

 


POSTUPAK PRIGOVORA


1.59.Sve pritužbe podliježu zakonskim propisima Češke Republike, posebno Zakonu br. 89/2012 Coll., Građanskom zakoniku, kako je izmijenjen i Zakonu br. 634/1992 Coll. o zaštiti potrošača, kako je izmijenjen. Postupak prigovora odnosi se na robu kupljenu putem prodavateljeve internetske trgovine na koju je kupac uredno položio pravo. 
 
1.60.Kupac se dužan upoznati s ovim pravilima reklamacije u okviru ovih uvjeta prije naručivanja robe. Sklapanjem kupoprodajnog ugovora kupac izražava svoj bezuvjetni pristanak na ova pravila reklamacije.
 
1.61.Na robu se može prigovoriti osobno u prostorijama prodavatelja, gdje će se napisati protokol reklamacije robe, ili slanjem pisane žalbe zajedno s potraživanom robom putem prijevoznika u prostorije prodavatelja, gdje se nalazi obrazac i upute za popunjavanje navedeni su na web mjestu prodavatelja kako bi se žalili ", bez nepotrebnog odgađanja nakon otkrivanja nedostataka na robi, za robu široke potrošnje najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana primitka robe.
 
1.62.Da bi se žalba ubrzala, prikladno je da kupac zajedno s potraživanom robom prodavaču dostavi dokument koji dokazuje kupnju robe (porezni dokument - račun). Kupac je dužan predati robu na reklamaciju čistu, u skladu s higijenskim propisima i svim komponentama i priborom koji omogućuju provjeru utvrđenog nedostatka.
 
1.63.Kupac je dužan obavijestiti prodavatelja za koje je pravo (način postupanja po prigovoru) odabrao prilikom obavijesti o nedostatku ili bez nepotrebnog odgađanja nakon obavijesti o nedostatku. Promjena izbora bez pristanka prodavatelja moguća je samo ako je kupac zatražio ispravak nedostatka koji se pokaže nepopravljivim. Ako kupac na vrijeme ne odabere svoje pravo iz bitne povrede ugovora, on ima prava kao u slučaju manje povrede ugovora.
 
1.64.U slučaju kupca - potrošača , prodavatelj je dužan odmah, najkasnije u roku od tri (3) radna dana, odlučiti o prigovoru i riješiti prigovor najkasnije u roku od 30 dana. Ako kupac nije potrošač, prigovor će biti riješen u najkraćem mogućem roku.
 
1.65. Rok za rješavanje reklamacije obustavlja se ako prodavatelj nije dobio sve dokumente potrebne za rješavanje reklamacije (dijelovi, pribor, roba, drugi dokumenti itd.).). Prodavatelj je dužan što prije zatražiti od kupca dodatne dokumente. Rok se obustavlja od ovog datuma do predaje traženih dokumenata od strane kupca.
 
1.66.Troškove povezane s prijevozom robe do prodavateljevih prostorija i natrag prodavatelj plaća samo ako je prigovor opravdan, tj. to neće biti na pr. za mehanička oštećenja, zajedno s potraživanjem robe, pošaljite prodavaču zahtjev za naknadu potrebnih troškova povezanih s prijevozom predmetne robe i dokumentirajte iznos troškova (npr. dokument). Troškove povezane s prijevozom prodavatelj će kupcu nadoknaditi samo u razumnom iznosu koji odgovara prirodi robe i standardnom načinu prijevoza.
 
1.67.Prodavatelj ne odgovara za štetu nastalu prodajom robe u slučaju nepravilne uporabe. Kupac preuzima odgovornost za štetu nastalu uporabom robe, čak i zajedno s drugom robom.
 
1.68.Zastupljenost materijala i nijansi boja za robu koja se nudi na web mjestu prodavatelja samo je indikativna, čak i s obzirom na mogućnost postavljanja monitora računala kupca. Monitor računala kupca može iskriviti prikazane materijale i nijanse boja robe. Ako kupac nije siguran u materijal ili boju robe, trebao bi kontaktirati prodavatelja u vlastitom interesu i samostalno se uvjeriti u prodavačeve prostorije da je uzorak knjige objavljene na web mjestu prodavatelja u skladu s njegovim specifičnim zahtjevima za materijalom i nijansa boje. Ova činjenica može se uzeti u obzir prilikom rješavanja reklamacije kupca.


OSTALA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANAKA


Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem pune nabavne cijene robe.
 
1.70.Kupac potvrđuje da su softver i ostale komponente koje čine web sučelje trgovine (uključujući fotografije ponuđene robe) zaštićene autorskim pravima. Kupac se obvezuje da neće obavljati nikakve aktivnosti koje bi njemu ili trećim stranama mogle omogućiti da se miješaju ili koriste softver ili druge komponente koje čine web sučelje trgovine.
 
1.71.Kupac nema pravo koristiti mehanizme, softver ili druge postupke prilikom korištenja web sučelja trgovine, što bi moglo negativno utjecati na rad web sučelja trgovine. Web sučelje trgovine može se koristiti samo u mjeri koja ne ide na štetu prava ostalih kupaca prodavatelja i koja je u skladu s njegovom svrhom.
 
1.72.U odnosu na kupca, prodavatelja ne obvezuju nikakvi kodeksi ponašanja u smislu odredbi § 1826. st. 1 slovo e) Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, kako je izmijenjen.
 
1.73.Kupac priznaje da prodavatelj nije odgovoran za pogreške uzrokovane intervencijama trećih strana na web mjestu ili kao rezultat korištenja web mjesta suprotno njihovoj svrsi.
 
1.74.Obrada pritužbi, zahtjeva i ostvarivanje prava koja proizlaze iz neispravnog rada također je moguća putem elektroničke adrese: informace@gold-centrum.cz ili na tel. broj: 732/622/155 . Prodavatelj će poslati podatke o rješavanju prigovora, potraživanja i prava koja proizlaze iz neispravnih performansi na elektroničku adresu kupca ili ga telefonski obavijestiti na telefonski broj kupca naveden u narudžbi robe.
 
1.75.Prodavatelj ima pravo prodati robu na temelju trgovačke dozvole. Licenciranje trgovine obavlja u okviru svoje nadležnosti nadležni ured za licenciranje trgovine. Ured za zaštitu osobnih podataka nadzire područje zaštite osobnih podataka. U ograničenoj mjeri, Češka uprava za trgovinsku inspekciju također nadzire poštivanje Zakona br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača.
 
1.76.Kupac ovime preuzima rizik od promjene okolnosti u smislu odredbi § 1735 st. 2 Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, kako je izmijenjen.
 
1.77.Sve informacije o robi koja se nalazi na web mjestu prodavatelja informativne su prirode i iz nje se ne mogu izvesti pravne posljedice.


 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I SLANJE POSLOVNIH PORUKA


1.78.Zaštita osobnih podataka kupca osigurana je u skladu s pravnim poretkom Češke Republike, a posebno Zakonom br. 101/2000 Coll., O zaštiti osobnih podataka, kako je izmijenjen.
 
1.79.Sklapanjem kupoprodajnog ugovora kupac pristaje na obradu sljedećih osobnih podataka: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, porezni identifikacijski broj, adresa e-pošte i telefonski broj (u daljnjem tekstu zajednički nazvani "osobni podaci") , dok pismeno ne obavijestite prodavatelja da se ne slaže s obradom njegovih osobnih podataka.
 
1.80.Kupac potvrđuje da su osobni podaci koje je dostavio točni i točni te da je obaviješten da je riječ o dobrovoljnom davanju osobnih podataka. Pristanak na obradu osobnih podataka nije uvjet koji bi sam po sebi onemogućio sklapanje ugovora o kupnji.
 
1.81.Kupac ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, pravo na njihovo ispravljanje, uključujući i druga zakonska prava na ove podatke. Osobni podaci mogu se ukloniti iz baze podataka na temelju pismenog zahtjeva kupca. Osobni podaci u potpunosti su zaštićeni od zlouporabe. Prodavatelj ne prosljeđuje osobne podatke bilo kojoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, osim vanjskim prijevoznicima, kojima se, međutim, osobni podaci kupca prenose samo u minimalnom opsegu potrebnom za isporuku robe.
 
1.82.Pojedinačne ugovore prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku nakon što su zaključeni i dostupni su samo prodavaču.
 
1.83.Kupovinom kupac pristaje na slanje komercijalne poruke na njegovu elektroničku adresu,
sve dok prodavatelja pismeno ne obavijesti da nije zainteresiran za slanje komercijalne poruke.
 


ZAVRŠNE ODREDBE

1.84.Ovi uvjeti vrijede kako je navedeno na prodavačevu web sučelju na dan zaključenja ugovora o kupnji. Nakon njegove potvrde narudžba kupca arhivira se kao sklopljeni ugovor o kupnji između kupca i prodavatelja radi njezinog ispunjenja i daljnje evidencije, a njezino stanje je dostupno kupcu.
 
1.85.Ovi uvjeti omogućavaju kupcu da ih arhivira i reproducira. U trenutku zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac prihvaća sve odredbe uvjeta kao važeće na dan slanja narudžbe, uključujući cijenu naručene robe navedene u potvrdi narudžbe, osim ako se u konkretnom slučaju drugačije dokaže .
 
1.86.Ako je ugovorna stranka kupoprodajnog ugovora fizička ili pravna osoba sa prebivalištem izvan teritorija Češke Republike (međunarodni element), ugovorne stranke suglasne su da ugovorni odnos uređuje češko pravo. To ne utječe na prava kupca-potrošača iz općenito obvezujućih pravnih propisa.
 
1.87.Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta postane ili postane nevaljana ili nedjelotvorna, nevaljana odredba zamijenit će se odredbom čije je značenje što bliže nevaljanoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne od odredbi neće utjecati na valjanost drugih odredbi. Izmjene i dopune ugovora o kupnji ili uvjeti poslovanja zahtijevaju pisani obrazac.
 
1.88.Dodatak ovim uvjetima predstavlja uzorak obrasca za odustajanje kupca od potrošača od ugovora o kupnji.
 
1.89.Kontakt podaci prodavača:

- poslovna adresa: Hornická 1743, Roudnice nad Labem, 41301
- adresa e-pošte: i nformace@gold-centrum.cz ,
- telefon: 732/622/155

1.90.Ovi uvjeti stupaju na snagu 1.10.2020

Gold-centrum
Hornická 1743
41301 Roudnice nad Labem
Česká Republika
: 01232924
Čeština
cz
Croatian
hr
English
en
German
de
Italian
it
Romanian
ro
Slovak
sk